Wsparcie

Podstawowe funkcje

 • Wejdź w Ustawienia > Hasło > Ustawienie hasła blokady ekranu

 • Dwukrotnie wpisz nowe hasło i zakończ klikając „Potwierdź”

 • Aby usunąć hasło ponownie wejdź w Ustawienia > Hasło > Ustawienie blokady ekranu

 • Wpisz dotychczasowe hasło
 • Kliknij „Usuń hasło”

 • Wejdź w Ustawienia > Ustawienia gestów
 • Włącz lub wyłącz gesty przy dolnej i bocznych krawędziach

 • Zmień funkcję danego gestu klikając na niego a następnie wybierając z listy nową funkcję

 • Będąc w dowolnej książce kliknij środek ekranu
 • Następnie 3 poziome linie w prawym górnym rogu i opcję Ustawienia

 • Wejdź w Ustawienia pływającego paska narzędzi > Ustawienia główne

 • Dodaj funkcje, które chcesz używać oraz usuń te, które są niepotrzebne

 • Wejdź w „Ustawienia paska narzędzi odręcznego pisma” zamiast „Ustawienia główne”, aby dopasować rozmiar, styl i funkcje tego paska

 

 • Do wykonania kalibracji konieczny będzie rysik
 • Wejdź w Ustawienia > Wzorcowanie i rozpocznij kalibrację przyciskiem START

 • Kolejno klikaj w środek wyświetlanych „celowników”
 • Po skończeniu zatwierdź kalibrację przyciskiem „OK”

 • W zakładce Aplikacje wybierz Wygaszacz ekranu

 • Możesz zmienić wygaszacz ekranu oraz obraz wyłączania

  Obraz możesz zmieniać na grafikę znajdującą się w pamięci urządzenia, w zsynchronizowanej chmurze lub przesłaną przez PUSH, dodać do niej zegar i tekst

  Zegar pokazuje datę i godzinę, można zmienić styl zegara, częstotliwość odświeżania i włączyć dolny pasek stanu

  Notatka z kalendarza wyświetla notatkę zapisaną w kalendarzu danego dnia, można do niej dodać zegar i obramowanie

  Przeźroczysty pokazuje to, co było wyświetlone przed wygaszeniem ekranu, jednak bez podświetlenia.

 • Obraz wyłączania
  Możesz zmienić na grafikę znajdującą się w pamięci urządzenia, w zsynchronizowanej chmurze lub przesłaną przez PUSH.

 • Wejdź w Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania
 • Kliknij „Sprawdź aktualizacje”

 • Pojawi się okno informujące, czy jest to najnowsza wersja czy jest dostępna aktualizacja
 • Możesz włączyć „Automatyczne wykrywanie aktualizacji”, które powiadomi Cię, kiedy pojawi się dostępna aktualizacja.

 • W zakładce Aplikacje wybierz „Kulka nawigacyjna”
 • Tutaj możesz ją włączyć/ wyłączyć i zmienić jej styl wyświetlania

 • Aby zmienić funkcje przycisku kliknij na wybrany kwadracik i wybierz nową funkcję

 • Otwórz kulkę nawigacyjną i wybierz z niej opcję zrzut ekranu
 • W prawym górnym rogu pojawi się podgląd wykonanego zrzutu

 • Po kliknięciu w ten podgląd otworzy się okno z możliwością edycji

 • Przeciągnij palcem od góry do dołu, żeby otworzyć Panel sterowania
 • Na przełączniku skrótów kliknij ikonę kamery

 • W górnej części ekranu pojawi się pływające okno nagrywania ekranu
 • Ikona kółka rozpoczyna nagrywanie, krzyżyk zamyka pływające okno.
 • Po rozpoczęciu nagrania pływające okno wyświetli kwadratową ikonę, która zakańcza nagranie
 • Pływające okno nie jest widoczne na nagraniu i możesz je przesunąć w dowolne miejsce.
 • Po zakończeniu nagrania w prawym górnym rogu pojawi się podgląd utworzonego nagrania
 • Po kliknięciu na niego możesz obejrzeć nagranie

 • W zakładce Ustawienia kliknij prostokąt z informacjami o czytniku
 • Wejdź w Przywracanie ustawień fabrycznych

 • Dwukrotnie zatwierdź klikając „Usuń wszystkie dane”

 • Przed wykonaniem tej czynności warto zsynchronizować notatki z chmurą oraz skopiować książki na komputer, aby ich nie stracić

 • Wejdź w Ustawienia > Zasilanie
 • Ustaw, po jakim czasie bezczynności czytnik ma wejść w stan uśpienia, a po jakim wyłączyć

 • Wejdź w Ustawienia > Język&Input.

 • Kliknij „Języki”
 • Z listy wybierz język, w jakim ma być czytnik
 • W tym miejscu można też zmienić klawiaturę

 • Przeciągnij palec z góry w dół ekranu, żeby otworzyć panel sterowania
 • Kliknij „E-inkŚrodek”

 • W dolnym prostokącie dostępne są tryby:
  Normalny – dobra jakość wyświetlania, odpowiedni do czytania tekstu

  A2 – mogą występować cienie, odpowiedni do przewijania stron zawierających obraz i tekst

  Prędkości – z lekkimi cieniami, odpowiedni do szybkiego czytania tekstu i przeglądania obrazów

  X – może skutkować utratą szczegółów, odpowiedni do przeglądania stron internetowych oraz wideo (nie jest dostępny w czytnikach z kolorowym ekranem)