Wsparcie

Umowa gwarancyjna

Zakres gwarancji:

Wszystkie urządzenia Onyx Boox objęte są 24 miesięcznym serwisem gwarancyjnym.

Jeśli w ciągu 14 dni od daty zakupu wystąpią jakiekolwiek wady spowodowane problemami jakościowymi samego produktu podczas normalnej eksploatacji, możliwe jest wymienienie go na ten sam typ produktu lub skorzystanie z usług serwisowych bezpłatnie.

Jeżeli w ciągu 2 lat od daty zakupu wystąpią jakiekolwiek usterki spowodowane problemami jakościowymi samego produktu podczas normalnej eksploatacji, możliwe jest skorzystanie z usług serwisowych bezpłatnie.

Jeśli w ciągu trzech lat od daty zakupu produkt będzie miał jakiekolwiek usterki, możliwe jest skorzystanie z usług serwisowych za opłatą.

Powyższa gwarancja dotyczy wyłącznie elementów elektronicznych, w tym płyty głównej i ekranu czytnika. Nie obejmuje obudowy, broszur, opakowania ani innych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.


Poza zakresem gwarancji:

W następujących okolicznościach gwarancja automatycznie wygaśnie, jednak użytkownicy nadal mogą korzystać z usług serwisowych za opłatą.

Usterka urządzenia bez znaku marki ONYX BOOX.

Usterka urządzenia spowodowana demontażem lub naprawą bez zgody producenta - Onyx Boox.

Usterka urządzenia ze zmienionym lub utraconym numerem seryjnym.

Usterka lub uszkodzenie spowodowane przez nieodpowiednie użytkowanie (z zastrzeżeniem nieprzystosowanego środowiska, ze zbyt wilgotnym lub zbyt suchym powietrzem, niestabilnym napięciem itp.).

Wszelkie uszkodzenia spowodowane siłą zewnętrzną, płynami, pęknięciami, niewłaściwym podłączeniem, szkodnikami owadzimi itp.

Zużycie naturalne, w tym starzenie się obudowy, portów zewnętrznych i akcesoriów.

Szkody spowodowane siłą wyższą (pożary, powodzie, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe).

Błędy spowodowane działaniem oprogramowania poza zakresem uprawnień Onyx SDK.

Uszkodzone produkty nie należące do marki Onyx.

Urządzenia nielokalne (gwarancja jest dostępna tylko w miejscu zakupu urządzenia).

Środki ostrożności dotyczące naprawy:

Konsumenci powinni skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej (kontakt@onyxboox.pl dla produktów zakupionych na terenie Polski oraz help@boox.com dla produktów spoza polskiej dystrybucji), aby potwierdzić, czy dana usterka jest objęta gwarancją oraz jaka jest jej przyczyna.

Aby skorzystać z usługi serwisowej, konsumenci muszą przedstawić dowód zakupu (fakturę lub paragon) oraz kartę gwarancyjną zawierającą oryginalny kod kreskowy z numerem seryjnym.

Ze względu na specjalne właściwości ekranów, w przypadku zgłoszenia urządzenia, którego usterka nie dotyczy ekranu, przed wysłaniem go do serwisu należy upewnić się, że ekran jest nienaruszony. Należy też zabezpieczyć przedmiot na czas transportu, aby uniknąć uszkodzeń ponieważ serwis nie zapewnia bezpłatnej naprawy produktów z uszkodzonym ekranem. 

Prosimy o przesłanie do serwisu wyłącznie urządzenia i materiałów wypisanych powyżej. Nie należy wysyłać słuchawek, kabli, przejściówek oraz innych akcesoriów. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie akcesoriów niedotyczących reklamacji.

Przed wysłaniem swojego urządzenia do serwisu należy utworzyć kopię zapasową danych. Onyx nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone podczas naprawy.

Onyx NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne lub wynik bezpośrednich lub pośrednich strat (utrata informacji biznesowych itp.) spowodowanych problemami z oprogramowaniem.

Konsument jest chroniony przez przepisy dotyczące ochrony konsumentów w kraju zakupu urządzenia. Jeśli konsument kupuje produkt w obcym kraju, musi wówczas przestrzegać prawa ochrony konsumentów w tym kraju.

ONYX International Inc. zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszej gwarancji.